Търсене: или

Съветник


Степени на сигурност по DIN

 

Ниво 1 ниска сигурност (DIN 1)

Машините, от този клас унищожават на ленти с ширина повече от 6,3 мм. Основното предимство е ниската цена и сравнително големия обем на листи. Подходящи са за информация, която не изисква поверителност.  

Ниво 2 ниска до средна сигурност (DIN 2)

Също унищожава на дълги ивици, но те вече са по- тесни, като лист А4 се унищожава на около 100 парченца. Размерите на отрязъците са / по-малки от 6 мм. Подходящи са за ежедневна, нефинансова информация

Ниво 3 средно ниво на сигурност (DIN 3)

Хартията се унищожава на много тесни ленти под 2 мм или на много малки парченца. С унищожането на парченца ще поберете до 5 пъти повече отпадък в коша в сравнение с унищожаването на ленти. Този вид шредери са подходящи за всички поверителни документи включително и информация за счетоводна информация, данни за продажби, маркетинг планове и др

Ниво 4 средно до високо ниво на сигурност (DIN 4)

Всички модели от тази група трябва да унищожават документите на малки парченца с определен размер – отпадъци 1,9 х 15 мм или 3 х 9 мм. Като тайни се определят документи, които могат да застрашат лична или фирмена сигурност.

Ниво 5 висока степен на сигурност (DIN 5)

Тези машини  унищожават документи на парченца с максимален размер от 20 кв. мм.: например 1мм ширина x 15 мм дължина = 15 кв. мм. Този вид машини се доставят основно за организации, където поверителни документите трябва да се унищожават с висока степен сигурност.

Ниво 6 най-висока степен на сигурност

Машините от тази степен са по специална разработка, тъй като това е неофициално ниво за Европа, но се счита за най-високото ниво на сигурност, което е разработено първоначално за правителствени и военни институции в Америка.

Вида на отпадъка

Изборът на шредер започва с типа на унищожаване искате, което от своя страна ще определи и какво ниво на сигурност Ви е необходимо. Шредерите са 2 основни вида според начина на рязане: рязане на ленти или рязане на малки парчета.

Рязане на ленти

При унищожаването на ленти хартията или други медии като кредитни карти и CD-та се нарязват на ленти по дължината на листа. Можете да избирате между ширина от 7мм до 1,9 мм. Предимството на шредерите, унищожаващи на ленти е, че те по принцип са по-евтини, унищожават наведнъж повече листи и с по голяма скорост, защото режещите валове са не са подложени на сериозно съпротивление от хартията. Те обаче не осигуряват сериозна защита на информацията – първа и втора степен на сигурност. Единствено изключение правят моделите, които са с ширина на лентата от 1,9 мм – трета степен на сигурност.

Унищожаване на малки парченца

Шредерите, които унищожават на малки парченца осигуряват по-висока степен на защита на информацията – от трето до шесто ниво на сигурност. Режещите валове режат хартията напречно и надлъжно. В зависимост от нивото на сигурност може да получите между 300 и 3000 малки парченца, унищожени наведнъж от 1 лист хартия с формат А4. 

Основни въпроси при  покупка на шредер

1. Кой ще е по-подходящ – шредер, унищожаващ на ленти или на малки парченца?

2. Кое е по-важно за вас – унищожаването на повече листи или високо ниво на защита на информацията

3. Колко листа искате да унищожавате наведнъж?

4. Колко човека ще използват машината?

5. Колко листа на ден приблизително ще унищожавате?

6. Ще унищожавате ли и друга медия - CD/ DVD, кредитни карти, дискети?

 

Всички шредери, които унищожават на парченца използват маслен флуид за почистване. Той не смазва машината! Единствената функция на флуида е да почисти машината от натрупалите се между валовете парчета хартия, които с времето намаляват производителността на шредера. При използването, парчетата хартия се намокрят, падат в коша и машината работи с нормалния си капацитет. Използването варира в зависимост от натовареността на машината, но нормално е веднъж седмично да се използва. Използването на флиуд за шредерите от 4, 5 и шеста степен а абсолютно задължително и въпрос на признаване на гаранцията.  

 

Всички шредери, без моделите от 5 и 6 ниво на сигурност могат да унищожат инцидентно телбод и кламери. Системното им или нарочно унищожаване води до отпадане на гаранцията.